Priprava za tisk
Računalniška priprava za tisk: postavljanje revij, knjig, oglasov, vabil, vizitk, dopisnih listov...

Začelo se je… pred več kot 15 leti… kot hobi. Vsaka nova publikacija je pomenila nov izziv. Začetno navdušenje, stalno izobraževanje in večinoma (naj)zahtevnejši prelomi so v vseh teh letih prinesli bogate izkušnje, ki so danes marsikateremu oblikovalcu ali založniku zelo dobrodošla pomoč, saj lahko z nasveti že na začetku ali med samo izvedbo publikacije svetujemo kako projekt optimalno izpeljati ob najnižjih stoških. Prelom se opravlja na Windows in Mac OS platformah.

Reference